صنایع شیشه و آینه کاری لیا صنعت ایرانیان

اسید کاری بروی شیشه -Acid Etching -

همانطور که از اسم این نوع خدمات پیداست با استفاده از اسید و ریختن آن بروی شیشه می توان نقش و نگاری بروی شیشه ایجاد کرد. از این کار برای محو کردن تصویر در پشت شیشه استفاده می کنند. در شیشه های طرح استیند گلاس از این خدمات می تون بخشی از طرح مورد نظر را بروی شیشه ایجاد کرد.

اسید کاری کار بسیار دشوار و خطرناکی است و خیلی از کارگاهها بدلیل امکان استشمام اسید این خدمات ارزشمند و جذاب را انجام نمی دهند اما شرکت لیا صنعت ایرانیان آماده دریافت سفارشات مشتریان در این زمینه می باشد.

6LfUqiMbAAAAALrl4evPK2OZmc91J9U3OPD7P4TE