صنایع شیشه و آینه کاری لیا صنعت ایرانیان

خدمات لول دستی

لول دستی ابزاری است که امروزه هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. انواع لول به شرح ذیل می باشد : 

لول تخت براق و مات - لول گرد براق و مات - لول ابرویی (از ضخامت 10 میلیمتر به بالا) - لول 2 پله ( از ضخامت 12 میلیمتر به بالا) - لول 3 پله ( از ضخامت 16 میلیمتر به بالا) -  لول 45 درجه - لول کنگره - لول دانه تسبیحی

6LfUqiMbAAAAALrl4evPK2OZmc91J9U3OPD7P4TE