صنایع شیشه و آینه کاری لیا صنعت ایرانیان

سند بلاست و طراحی روی انواع شیشه و آینه

سند بلاست روی انواع شیشه و آیینه به نوعی از خدمات گفته می شود که شن را با استفاده از دست یا دستگاههایی بروی شیشه یا آینه می پاشند و از این راه نقش و نگاری بروی شیشه یا آینه ایجاد میکنند.
6LfUqiMbAAAAALrl4evPK2OZmc91J9U3OPD7P4TE